transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hypoxia-regulated gene expression explains differences between melanoma cell line-derived xenografts and patient-derived xenografts.

Författare och institution:
Joydeep Bhadury (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Berglind Osk Einarsdottir (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Agnieszka Podraza (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Roger Olofsson Bagge (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Ulrika Stierner (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Lars Ny (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Marcela Davila Lopez (Core Facilities, Bioinformatics); Jonas A Nilsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Oncotarget, 7 ( 17 ) s. 23801
ISSN:
1949-2553
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Cell line-derived xenografts (CDXs) are an integral part of drug efficacy testing during development of new pharmaceuticals against cancer but their accuracy in predicting clinical responses in patients have been debated. Patient-derived xenografts (PDXs) are thought to be more useful for predictive biomarker identification for targeted therapies, including in metastatic melanoma, due to their similarities to human disease. Here, tumor biopsies from fifteen patients and ten widely-used melanoma cell lines were transplanted into immunocompromised mice to generate PDXs and CDXs, respectively. Gene expression profiles generated from the tumors of these PDXs and CDXs clustered into distinct groups, despite similar mutational signatures. Hypoxia-induced gene signatures and overexpression of the hypoxia-regulated miRNA hsa-miR-210 characterized CDXs. Inhibition of hsa-miR-210 with decoys had little phenotypic effect in vitro but reduced sensitivity to MEK1/2 inhibition in vivo, suggesting down-regulation of this miRNA could result in development of resistance to MEK inhibitors.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Postens nummer:
234193
Posten skapad:
2016-04-06 11:19
Posten ändrad:
2016-06-23 12:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007