transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Blending Quality Improvement and Research Methods for Implementation Science, Part III: Analysis of the Effectiveness of Implementation.

Författare och institution:
Bradi B Granger (-); Sean D Pokorney (-); Charles Taft (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
AACN advanced critical care, 27 ( 1 ) s. 103-10
ISSN:
1559-7776
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
234176
Posten skapad:
2016-04-06 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007