transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Därför ställer teatern de viktigaste frågorna om flyktingarna i Europa

Författare och institution:
Linda Karlsson Hammarfelt (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Dagens nyheter kultur, ( 6 april 2016 ) s. 10
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
234169
Posten skapad:
2016-04-06 09:26
Posten ändrad:
2016-05-20 13:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007