transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Proliferation of the human urothelium is induced by atypical β1-adrenoceptors

Författare och institution:
Michael Winder (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Caroline Wasén (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Patrik Aronsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Daniel Giglio (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi)
Publicerad i:
Autonomic & Autacoid Pharmacology, 35 ( 3 ) s. 32–40
ISSN:
1474-8665
E-ISSN:
1474-8673
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmakologi och toxikologi ->
Farmakologi
Nyckelord:
urothelium, proliferation, β1-adrenoceptor, Akt1/2/3, ERK1/2
Postens nummer:
234166
Posten skapad:
2016-04-06 09:10
Posten ändrad:
2016-06-23 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007