transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vid hans sida – en introduktion

Författare och institution:
Ulrika Lagerlöf Nilsson (Institutionen för historiska studier); Birgitta Meurling (-)
Publicerad i:
Vid hans sida. Svenska prästfruar under 250 år – ideal och verklighet / redaktörer: Ulrika Lagerlöf Nilsson & Birgitta Meurling, s. 7-12
ISBN:
978-91-7580-769-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Artos
Förlagsort:
Skellefteå
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Kyrkovetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Religionssociologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Kyrkohistoria
Nyckelord:
prästfru, prästgård, prästgårdskultur, kvinnohistoria, prästfamilj, präst, biskop, biskopinna
Postens nummer:
234138
Posten skapad:
2016-04-05 18:37
Posten ändrad:
2016-05-26 13:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007