transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A discursive analysis concerning information on ‘‘ADHD’’ presented to parents by the National Institute on Mental Health (USA)

Författare och institution:
Elisabeth Punzi (Psykologiska institutionen); Soly Erlandsson (-); Linda Lundin (-)
Publicerad i:
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 11 ( 30938 ) s. 1-12
ISSN:
1748-2623
E-ISSN:
1748-2631
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
234092
Posten skapad:
2016-04-05 15:13
Posten ändrad:
2016-04-06 16:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007