transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Interpretation and Underscoring: Modest Constructivism and the Issue of Nondiegetic versus Intradiegetic Music in Film

Författare och institution:
Tobias Pontara (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Music and the Moving Image, 9 ( 2 ) s. 39-57
ISSN:
1940-7610
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
According to modest constructivism, the spectator’s freedom to imagi- natively invent the meanings of films is limited to cases where a film is genuinely indeterminate. This essay argues that the relation between standard musical un- derscoring and a film’s story world (or diegesis) is seldom indeterminate in this way. It also argues, however, that the diegetic status of much underscoring can be imaginatively constructed in radically different ways. Thus, modest constructivism is mistaken.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Postens nummer:
234065
Posten skapad:
2016-04-04 20:27
Posten ändrad:
2016-07-06 09:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007