transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Model for Attention-Driven Judgements in Type Theory with Records

Författare och institution:
John D. Kelleher (-); Simon Dobnik (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Interactive Meaning Construction. A Workshop at IWCS 2015, Proceedings, Edited by: Ruth Kempson, Robin Cooper, Matthew Purver. Queen Mary University of London, 14th April 2015, s. 13 - 14
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Recently, Type Theory with Records (TTR) has been proposed as a formal representational framework and a semantic model for embodied agents participating in situated dialogues. Although TTR has many potential advantages as a semantic model for embodied agents, one problem it faces is the combinatorial explosion of types that is implicit in the framework and is due the fact that new types can be created or learned by an agent dynamically. We propose a computational mechanism based on the pyschological notion of attention that facilitates learning and assignment of types through judgements.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling) ->
Datorlingvistik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi) ->
Kognitionsforskning
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
Nyckelord:
type theory with records, judgements, attention, Bayesian semantics
Postens nummer:
234030
Posten skapad:
2016-04-02 17:37
Posten ändrad:
2016-04-29 15:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007