transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Det som inte uttöms – jakten på det organiska i maskiners skapande

Författare och institution:
Palle Dahlstedt (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
Horisont, 63 ( 1 ) s. 17-22
ISSN:
0439-5530
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign) ->
Kognitionsvetenskap
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Annan data- och informationsvetenskap ->
Övrig informationsteknik
HUMANIORA ->
Konst ->
Musik
Nyckelord:
komposition, kreativitet, artificiell kreativitet
Postens nummer:
234026
Posten skapad:
2016-04-02 16:11
Posten ändrad:
2016-04-02 18:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007