transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Action and Perception: Embodying algorithms and the extended mind

Författare och institution:
Palle Dahlstedt (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
Dean, R., McLean, A. (eds.), Oxford Handbook of Algorithmic Music,
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Oxford University Press
Förlagsort:
Oxford, UK.
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign) ->
Kognitionsvetenskap
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Annan data- och informationsvetenskap ->
Övrig informationsteknik
HUMANIORA ->
Konst ->
Musik
Nyckelord:
algorithmic music, composition, improvisation, cognition, embodiment
Ytterligare information:
(in process)
Postens nummer:
234021
Posten skapad:
2016-04-02 15:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007