transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

7-(Benzofuran-2-yl)-7-deazadeoxyguanosine as a fluorescence turn-ON probe for single-strand DNA binding protein

Författare och institution:
M. Tokugawa (-); Y. Masaki (-); J. C. Canggadibrata (-); K. Kaneko (-); T. Shiozawa (-); T. Kanamori (-); Morten Grøtli (Institutionen för kemi och molekylärbiologi); Marcus Wilhelmsson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi, Chalmers); M. Sekine (-); K. Seio (-)
Publicerad i:
Chemical Communications, 52 ( 19 ) s. 3809-3812
ISSN:
1359-7345
E-ISSN:
1364-548X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
7-(Benzofuran-2-yl)-7-deazadeoxyguanosine ((BF)dG) was synthesized and incorporated into an oligodeoxynucleotide (ODN). The single-stranded ODN containing (BF)dG shows 91-fold fluorescence enhancement upon binding of single-strand DNA binding protein.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Fysikalisk kemi ->
Biofysikalisk kemi
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Fysikalisk kemi ->
Spektroskopi
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Organisk kemi ->
Bioorganisk kemi
Chalmers styrkeområden:
Livsvetenskaper
Nanovetenskap och nanoteknik
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
233994
Posten skapad:
2016-04-01 16:03
Posten ändrad:
2016-07-01 22:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007