transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A formalism for the calculus of variations with spinors

Författare och institution:
Thomas Bäckdahl (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); J. A. V. Kroon (-)
Publicerad i:
Journal of Mathematical Physics, 57 ( 2 ) s. artikel nr 022502
ISSN:
0022-2488
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
We develop a frame and dyad gauge-independent formalism for the calculus of variations of functionals involving spinorial objects. As a part of this formalism, we define a modified variation operator which absorbs frame and spin dyad gauge terms. This formalism is applicable to both the standard spacetime (i.e., SL(2, C)) 2-spinors as well as to space (i.e., SU(2, C)) 2-spinors. We compute expressions for the variations of the connection and the curvature spinors.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
233990
Posten skapad:
2016-04-01 15:38
Posten ändrad:
2016-07-05 14:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007