transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

SWE-CLARIN – the Swedish CLARIN project – aims and activities

Författare och institution:
Nina Tahmasebi (Institutionen för svenska språket); Lars Borin (Institutionen för svenska språket); Caspar Jordan (Svensk nationell datatjänst (SND)); Stefan Ekman (Svensk nationell datatjänst (SND))
Publicerad i:
Digital Humanities in the Nordic countries, Oslo, March 15-17 2016, s. 122-123
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
Swe-Clarin
Postens nummer:
233899
Posten skapad:
2016-03-30 16:41
Posten ändrad:
2016-06-02 10:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007