transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Respiratory Assessment and Monitoring.

Författare och institution:
Mona Ringdal (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Janice Gullick (-)
Publicerad i:
ACCCN´s Critical Care Nursing 3th ed. [editors] Leanne Aitken, Andrea Marshall, Wendy Chaboyer, s. 402-437
ISBN:
978-0-7295-4200-5
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Elsevier
Förlagsort:
Chatswood
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
Critical care, Nursing
Postens nummer:
233843
Posten skapad:
2016-03-30 10:52
Posten ändrad:
2016-06-30 12:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007