transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Det finns ingen anledning att cyberkapprusta

Författare och institution:
Christopher Kullenberg (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Expressen, 2016-03-22
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Infrastrukturteknik
Postens nummer:
233816
Posten skapad:
2016-03-29 19:41
Posten ändrad:
2016-05-20 15:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007