transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Automated Bone Scan Index as a quantitative imaging biomarker in metastatic castration-resistant prostate cancer patients being treated with enzalutamide.

Författare och institution:
Aseem Anand (-); Michael J Morris (-); Steven M Larson (-); David Minarik (-); Andreas Josefsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); John T Helgstrand (-); Peter S Oturai (-); Lars Edenbrandt (-); Martin Andreas Røder (-); Anders Bjartell (-)
Publicerad i:
EJNMMI research, 6 ( 1 ) s. 23
ISSN:
2191-219X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Having performed analytical validation studies, we are now assessing the clinical utility of the upgraded automated Bone Scan Index (BSI) in metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC). In the present study, we retrospectively evaluated the discriminatory strength of the automated BSI in predicting overall survival (OS) in mCRPC patients being treated with enzalutamide.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin
Postens nummer:
233788
Posten skapad:
2016-03-29 15:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007