transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A free cloud service for OCR / En fri molntjänst för OCR

Författare och institution:
Lars Borin (Institutionen för svenska språket); Gerlof Bouma (Institutionen för svenska språket); Dana Dannélls (Institutionen för svenska språket)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
GU-ISS Forskningsrapporter från Institutionen för svenska språket, ISSN 1401-5919
Antal sidor:
12
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling) ->
Datorlingvistik
Nyckelord:
OCR, cloud service, language model, post-processing
Ytterligare information:
GU-ISS 2016-01
Postens nummer:
233768
Posten skapad:
2016-03-29 13:59
Posten ändrad:
2016-06-01 16:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007