transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Differentieringsproblematiken i en skola för alla under 100 år

I ett tema nummer om Differentiering och likvärdighet. Tidskriften vägval i skolan. Utgiven av föreningen svensk utbildningshistoria

Författare och institution:
Joanna Giota (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Ingemar Emanuelsson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Vägval i skolan, ( 1 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
233761
Posten skapad:
2016-03-29 13:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007