transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att främja elevers motivation, lärande och skolprestationer

I Mats Ekholm och Hans-Åke Scherp (red.), Det goda lärandets grunder

Författare och institution:
Joanna Giota (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Gleerups Utbildning AB, s. 17-30
ISBN:
978-91-40-67810-2
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Gleerups Utbildning AB
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
motivation, prestationer, självuppfattning, marginalisering, longitudinell
Postens nummer:
233747
Posten skapad:
2016-03-29 12:02
Posten ändrad:
2016-04-15 08:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007