transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pams Plats

Författare och institution:
Dennis Töllborg (Gothenburg Research Institute (GRI))
ISBN:
978-91-7569-335-4
Antal sidor:
452
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Mellan hösten 2010 och hösten 2013 producerade professor Töllborg fyra omfattande och djupgående rapporter som kom att allvarligt störa inte bara det politiska, polisiära och journalistiska etablissemanget, utan också den nya ”vetenskapen”: En man i Grön hatt, Uppdraget, Älska din navel och Black 12. Utredningarna initierades ursprungligen av polisen själv! Utredningarna, som samlats i denna bok, är den första och hittills enda djupgående undersökningen av Detournement de Pouvoir, illojal maktutövning, som genomförts i Sverige. Här behandlas inledningsvis polisens rätt till våldsanvändning och den svenska internutredningsverksamheten för att senare låta denna sättas i kontext med en belysning av arbetet mot korruption och illojal maktanvändning i andra länder, företrädesvis Queensland och New South Wales, Australien. I arbetet mot illojal maktanvändning spelar integritetsbärare, s. k. whistleblowers, en avgörande roll, och här finns ett seriöst och konkret förslag , byggt på ”best practices” och ”lessons learned” internationellt, till lagreglering för skydd för dessa. Avslutningsvis konkretiseras i Black 12 några exempel på, och förklaringar till, hur den svenska vetenskapen, genom att låta sig reduceras till ”a compliance agency”, lämnade utrymme för den nu världsberömde Paolo Macchiarini att bara representera toppen på ett isberg.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Nyckelord:
korruption, Detournement de Pouvoir, illojal maktutövning, whistleblowers
Postens nummer:
233743
Posten skapad:
2016-03-29 10:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007