transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Personality Traits and Nonverbal Communication Patterns

Författare och institution:
Mikael Jensen (Kollegium SSKKII (2010-) & Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
International Journal of Social Science Studies, 4 ( 5 ) s. 57-70
ISSN:
2324-8033
E-ISSN:
2324-8041
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
The use of the personality trait five-factor model in communication research is very limited so far. In the present study the focus is on nonverbal correlations to personality traits. It was possible to identify nonverbal patterns in relation to personality traits. The extraversion dimension is associated with both a contact dimension (extraverts stand closer, engage in mutual gaze) and an expressiveness dimension (extraverts prefer face-to-face interaction, a varied tone of voice, varied gestures and facial expressions). The openness dimension is associated with low context (verbal, direct and explicit communication relying on context to a low degree). The agreeableness dimension is associated with high context (indirect, implicit and nonverbal communication style relying strongly on context).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialpsykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
five-factor model, nonverbal communication, communication style, contact, context, expressiveness
Postens nummer:
233742
Posten skapad:
2016-03-29 10:21
Posten ändrad:
2016-07-07 12:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007