transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Humanism and Creativity in Restructured Adult Education in Sweden

Författare och institution:
Dennis Beach (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
Ethnography and Education, 1 ( 2 ) s. 143-54
ISSN:
1745-7823
E-ISSN:
1745-7831
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
233733
Posten skapad:
2016-03-28 16:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007