transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Public Costs of the Re-structuring of Adult Education: A Case in Point from Sweden

Författare och institution:
Dennis Beach (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
The Journal for Critical Education Policy Studies, 2 ( 1 ) s. www.jceps.com
ISSN:
1740-2743
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
233731
Posten skapad:
2016-03-28 16:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007