transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From teachers for change

Författare och institution:
Dennis Beach (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
European Educational Research Journal, 2 ( 4 ) s. 411-423
ISSN:
1474-9041
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
233730
Posten skapad:
2016-03-28 16:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007