transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Handing Differences in Skills: Parents and Kids Playing Trime and Little Big Planet

Författare och institution:
Wolmet Barendregt (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
Well Played, 5 ( 1 ) s. 26-45
ISSN:
2164-344X
E-ISSN:
2164-3458
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)
Nyckelord:
Collaborative gaming
Postens nummer:
233704
Posten skapad:
2016-03-24 17:17
Posten ändrad:
2016-07-06 15:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007