transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den illustrerade boken? Intermedialitet, struktur och metod i Folke Dahlbergs Den berusade båten

Författare och institution:
Mats Jansson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Samlaren : tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, 136 s. 105–139
ISSN:
0348-6133
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Nyckelord:
intermediality, illustration, allegorization, melancholy, primitivism
Ytterligare information:
ISBN: 9789187666353
Postens nummer:
233691
Posten skapad:
2016-03-24 11:59
Posten ändrad:
2016-04-01 14:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007