transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cartels and norms in the Swedish steel industry 1923–1953

Författare och institution:
Birgit Karlsson (Institutionen för ekonomi och samhälle)
Publicerad i:
Business History, 58 ( 7 ) s. 1077-1094
ISSN:
0007-6791
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
the article investigates a Swedish cartel for steel casting 1923-1953, in order to find out whether or not social norms can explain why the carte was so relatively stable.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
cartels, norms, steel casting, moral
Postens nummer:
233687
Posten skapad:
2016-03-24 10:37
Posten ändrad:
2016-07-04 10:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007