transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sustainable lifestyle and action space

Författare och institution:
Mikael Jensen (Kollegium SSKKII (2010-) & Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
Asian Journal of Social Sciences, Arts and Humanities, 4 ( 2 ) s. 1-19
ISSN:
2311-3782
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi) ->
Miljöpsykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialpsykologi
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi ->
Humanekologi
Nyckelord:
Sustainable lifestyle, Action space, Lifestyle change, Beliefs, Habits, Carbon dioxide, Consumption
Postens nummer:
233683
Posten skapad:
2016-03-24 09:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007