transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Asia-Pacific Perspectives on Teacher Self-Efficacy

Redaktör(er):
Susanne Garvis (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Donna Pendergast (-)
ISBN:
978-94-6300-519-7
Antal sidor:
155
Publikationstyp:
Bok med redaktör, refereegranskad
Förlag:
Sense Publications
Förlagsort:
Netherlands
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
233679
Posten skapad:
2016-03-24 07:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007