transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

High proportions of eicosapentaenoic acid (EPA) in infants' serum may decrease allergy risk: results from the FARMFLORA birth-cohort

Författare och institution:
Karin Jonsson (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap, Chalmers); Malin Barman (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap, Chalmers); Sara Moberg (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap, Chalmers); Hilde Kristin Brekke (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Agneta Sjöberg (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Bill Hesselmar (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Agnes E Wold (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap, Chalmers)
Publicerad i:
Allergy, 70 ( Special issue 101 ) s. 402-402
ISSN:
0105-4538
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Näringslära
Nyckelord:
Allergy, Immunology
Postens nummer:
233650
Posten skapad:
2016-03-23 14:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007