transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Effect of Start and Stop Age at Screening on the Risk of Being Diagnosed with Prostate Cancer.

Författare och institution:
Rebecka Arnsrud Godtman (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Sigrid Carlsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Erik Holmberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Johan Stranne (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Jonas Hugosson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi)
Publicerad i:
The Journal of urology, 195 ( 5 ) s. 1390-1396
ISSN:
1527-3792
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We investigated the effect of age and number of screens on the risk of prostate cancer diagnosis.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin
Nyckelord:
prostatic neoplasms; prostate-specific antigen; risk factors; mass screening
Postens nummer:
233607
Posten skapad:
2016-03-23 13:06
Posten ändrad:
2016-04-28 15:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007