transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From Knowledge to Decision - A Case Study of Sales and Operations Planning in Health Care

Författare och institution:
Anna-Lena Alvekrans (-); Björn Lantz (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management, Chalmers); Peter Rosén (Företagsekonomiska institutionen, Industriell och Finansiell ekonomi & logistik); Levi Siljemyr (-); Johan Snygg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård)
Publicerad i:
Production planning & control, 27 ( 12 ) s. 1019-1026
ISSN:
0953-7287
E-ISSN:
1366-5871
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
One of the most important challenges in health care management is balancing resources with fluctuating and uncertain demand. This study examines whether introducing a standardised process for Sales and Operations planning at a large university hospital improved specialty department managers’ knowledge of planning conditions and if so, whether decisions were made based on this knowledge. Using responses from a survey of 30 specialty department managers at Sahlgrenska University Hospital in Sweden, the analyses indicate that operational knowledge strengthens insights about the needs for strategic decisions, and vice versa. Moreover, knowledge is a necessary, but not sufficient, condition for making decisions at the department level. An overall planning and decision structure is required and should be implemented first at the hospital level to effectively allocate resources.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Annan maskinteknik ->
Industriell organisation, administration och ekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Health care management, Sales and Operations planning, Capacity management, Decision making, Case study
Chalmers styrkeområden:
Produktion
Postens nummer:
233595
Posten skapad:
2016-03-23 07:57
Posten ändrad:
2016-09-16 14:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007