transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Om lärande och undervisning

Författare och institution:
Ulla Alexandersson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Ann-Katrin Swärd (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Läs- och skrivportalen, Skolverket, ( Tematiska arbetssätt och digitala verktyg ) s. 9
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Några perspektiv på lärande med relevans för elever med eller utan intellektuell funktionsnedsättning.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
Lärande, undervisning
Postens nummer:
233529
Posten skapad:
2016-03-22 10:59
Posten ändrad:
2016-03-29 13:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007