transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lungsjukdom med icke-tuberkulösa mykobakterier

Författare och institution:
Björn Petrini (-); Malin Ridell (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Lars-Olof Larsson (-)
Publicerad i:
Lungmedicin. Redaktörer: Thomas Sandström, Anders Eklund, s. 303-310
ISBN:
9789144084190
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Postens nummer:
233524
Posten skapad:
2016-03-22 10:04
Posten ändrad:
2016-06-30 13:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007