transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Response and Rebuttal to Editorial Comment on "Radiation Dose to the Penile Structures and Patient-Reported Sexual Dysfunction in Long-Term Prostate Cancer Survivors".

Författare och institution:
Maria Thor (-); Caroline Olsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Jung Hun Oh (-); David Alsadius (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Niclas Pettersson (-); Gunnar Steineck (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Joseph O Deasy (-)
Publicerad i:
The journal of sexual medicine, 12 ( 12 ) s. 2400
ISSN:
1743-6109
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Postens nummer:
233521
Posten skapad:
2016-03-22 09:30
Posten ändrad:
2016-03-31 11:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007