transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Explicando la sociedad: El realismo critico en las ciencias sociales

Författare och institution:
Berth Danermark (-); Mats Ekström (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)); Liselotte Jakobsen (-); Jan Karlsson (-)
ISBN:
978-99961-1-012-2
Antal sidor:
342
Publikationstyp:
Bok, refereegranskad
Förlag:
UCA editores
Förlagsort:
El Salvador
Publiceringsår:
2016
Språk:
spanska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
233520
Posten skapad:
2016-03-22 09:28
Posten ändrad:
2016-06-28 11:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007