transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Biokinetic modeling and dosimetry for optimizing intraperitoneal radioimmunotherapy of ovarian cancer microtumors.

Författare och institution:
Stig Palm (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Tom Bäck (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Börje Haraldsson (Institutionen för medicin); Lars Jacobsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Sture Lindegren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Per Albertsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi)
Publicerad i:
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 57 ( 4 ) s. 594-600
ISSN:
1535-5667
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A biokinetic model was constructed to evaluate and optimize various intraperitoneal (i.p.) radioimmunotherapies for micrometastatic tumors. The model was used to calculate the absorbed dose to both anticipated microtumors and critical healthy organs and demonstrates how i.p. targeted radiotherapy can be optimized to achieve a maximum ratio between them.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Nyckelord:
radioimmunotherapy, targeted alpha therapy, alpha-emitters, ovarian cancer, intraperitoneal therapy
Postens nummer:
233517
Posten skapad:
2016-03-22 09:18
Posten ändrad:
2016-05-02 15:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007