transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Matteotti in guerra contro l'Italia in guerra

Författare och institution:
Enrico Tiozzo (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
1915: Maggio radioso o colpo di Stato?, Atti del convegno internazionale di studi a Saluzzo e a Cuneo, 24-25 settembre 2015, a cura di Aldo. A. Mola, s. 138-144
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Förlag:
Centro Europeo Giovanni Giolitti per lo studio dello Stato
Förlagsort:
Dronero (CN)
Publiceringsår:
2016
Språk:
italienska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Matteotti, första världskriget, pacifism, revolution
Postens nummer:
233506
Posten skapad:
2016-03-21 19:23
Posten ändrad:
2016-08-28 12:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007