transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Žižek, Augustinus och zombier: Essä om subjektivitet och hopp

Författare och institution:
Ola Sigurdson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
ISBN:
978-91-982076-1-3
Antal sidor:
122
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Eskaton
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Hur skulle ett möte mellan den slovenske psykoanalytikern och filosofen Slavoj Žižek och den afrikanske teologen Augustinus se ut? Vad skulle dessa två nattsvarta optimister och potentiella zombietänkare kunna lära oss? Kanske skulle de utifrån det Žižek med freudiansk terminologi kallar för dödsdriften, och det Augustinus beskrev som synden, kunna hjälpa oss att förklara varför människan kastas ned i förtvivlan endast för att resa sig upp igen, denna gång beväpnad med ett hopp som i slutändan kan näras av själva fallet ned i mörkret. Kanske är det denna dialektik mellan hopp och hopplöshet som Žižek och Augustinus kan lära oss att hantera?
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Systematisk teologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Religionsfilosofi
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
Slavok Žižek, Augustinus, begär, zombier, dödsdrift, subjektivitet och hopp
Postens nummer:
233474
Posten skapad:
2016-03-21 10:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007