transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Teaching medical students about communication in speech-language disorders: Effects of a lecture and a workshop

Författare och institution:
Charlotta Saldert (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Emma Forsgren (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Lena Hartelius (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
International Journal of Speech-Language Pathology, Epub ahead of print
ISSN:
1754-9507
E-ISSN:
1754-9515
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Purpose: This study aims to explore the effects of an interactive workshop involving speech-language pathology students on medical students’ knowledge about communication in relation to speech-language disorders. Method: Fifty-nine medical students received a lecture about speech-language disorders. Twenty-six of them also participated in a workshop on communication with patients with speech-language disorders. All students completed a 12-item questionnaire exploring knowledge and attitudes towards communication before and after the lecture or the workshop. The results from the two groups’ self-ratings of confidence in knowledge were compared with expert-ratings of their ability to choose suitable communicative strategies. Result: Both the lecture and the workshop increased the students’ confidence in knowledge about speech-language disorders and how to support communication. Only the workshop group also displayed a statistically significant increase in expert-rated ability and changed their attitude regarding responsibility for the communication in cases of speech-language disorders. There were no statistically significant correlations between the student’s own confidence ratings and the experts’ ratings of ability. Conclusion: Increased confidence in knowledge from learning is not always reflected in actual knowledge in how to communicate. However, an interactive workshop proved to increase medical students’ expert-rated ability and attitudes related to communication in cases of speech-language disorders.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oto-rino-laryngologi ->
Logopedi och foniatrik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
Nyckelord:
medical students, speech-language pathology students, supported communication, communication disorder, person-centred care
Postens nummer:
233468
Posten skapad:
2016-03-21 09:45
Posten ändrad:
2016-04-01 11:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007