transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Phantasmatic Tomb, or Methodology and Schmutz in Intercultural Translation.

Författare och institution:
Martin Svensson Ekström (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Regionality/Mondiality : perspectives on art, aesthetics and globalization : an anthology, s. 175-205
ISBN:
9789186069933
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Södertörn University Press
Förlagsort:
Södertörn
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
Metaforteori, jämförande litteraturvetenskap, översättningsteori
Ytterligare information:
Serie: Södertörn academic studies, 1650-433X ; 57 Serie: Södertörn studies in art history and aesthetics ; 2
Postens nummer:
233457
Posten skapad:
2016-03-20 22:34
Posten ändrad:
2016-03-31 17:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007