transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tumbling of asymmetric microrods in a microchannel flow

Författare och institution:
Jonas Einarsson (Institutionen för fysik (GU)); B.M. Mihiretie (Institutionen för fysik (GU)); Alexander Laas (-); Staffan Ankardal (-); J.R. Angilella (-); Dag Hanstorp (Institutionen för fysik (GU)); Bernhard Mehlig (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Physics of Fluids, 28 ( 1 )
ISSN:
1070-6631
E-ISSN:
1089-7666
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We describe results of measurements of the orientational motion of glass microrods in a microchannel flow, following the orientational motion of particles with different shapes. We determine how the orientational dynamics depends on the shape of the particle and on its initial orientation. We find that the dynamics depends so sensitively on the degree to which particle axisymmetry is broken that it is difficult to find particles that are sufficiently axisymmetric so that they exhibit periodic tumbling ("Jeffery orbits"). The results of our measurements confirm earlier theoretical analysis predicting sensitive dependence on particle shape and its initial orientation. Our results illustrate the different types of orientational dynamics for asymmetric particles predicted by theory.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Strömningsmekanik och akustik
Nyckelord:
Jeffery orbits
Postens nummer:
233454
Posten skapad:
2016-03-20 13:27
Posten ändrad:
2016-06-29 13:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007