transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Preferential Sampling and Small-Scale Clustering of Gyrotactic Microswimmers in Turbulence

Författare och institution:
Kristian Gustafsson (Institutionen för fysik (GU)); Fanny Berglund (Institutionen för fysik (GU) & Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Per R. Jonsson (Institutionen för marina vetenskaper & Linnécentrum för marin evolutionsbiologi (CEMEB)); Bernhard Mehlig (Institutionen för fysik (GU) & Linnécentrum för marin evolutionsbiologi (CEMEB))
Publicerad i:
Physical Review Letters, 116 s. 108104
ISSN:
0031-9007
E-ISSN:
1079-7114
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Nyckelord:
Plankton dynamics
Postens nummer:
233452
Posten skapad:
2016-03-20 13:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007