transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Does low VAT on legacy media dwarf digital media?: An overview of VAT policy and the press in Finland, Norway and Sweden

Författare och institution:
Mart Ots (-); Marko Ala-Fossi (-); Arne Krumsvik (-); Pernilla Rendahl (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Nordmedia 2013: Defending democracy, Oslo, August 8-11.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Finansrätt
Nyckelord:
VAT, value-added tax, press subsidies, media taxation
Ytterligare information:
Nordmedia 2013: Defending democracy, Oslo, August 8-11
Postens nummer:
233414
Posten skapad:
2016-03-18 14:18
Posten ändrad:
2016-05-26 10:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007