transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Discussion: Full Facial Feminization Surgery: Patient Satisfaction Assessment Based on 180 Procedures Involving 33 Consecutive Patients.

Författare och institution:
Gennaro Selvaggi (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för plastikkirurgi)
Publicerad i:
Plastic and reconstructive surgery, 137 ( 2 ) s. 449-50
ISSN:
1529-4242
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Plastikkirurgi
Postens nummer:
233410
Posten skapad:
2016-03-18 13:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007