transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A novel statistical analysis method to improve the detection of hepatic foci of (111)In-octreotide in SPECT/CT imaging.

Författare och institution:
Tobias Magnander (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Emma Wikberg (-); Johanna Svensson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Peter Gjertsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Bo Wängberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Magnus Båth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Peter Bernhardt (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik)
Publicerad i:
EJNMMI physics, 3 ( 1 ) s. Article no 1
ISSN:
2197-7364
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Low uptake ratios, high noise, poor resolution, and low contrast all combine to make the detection of neuroendocrine liver tumours by (111)In-octreotide single photon emission tomography (SPECT) imaging a challenge. The aim of this study was to develop a segmentation analysis method that could improve the accuracy of hepatic neuroendocrine tumour detection.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Postens nummer:
233350
Posten skapad:
2016-03-17 10:37
Posten ändrad:
2016-05-13 11:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007