transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Indigenous self-determination in the Nordic countries - The Sami, and the Inuit of Greenland

Författare och institution:
Peter Johansson (Institutionen för globala studier, studiet av mänskliga rättigheter)
Publicerad i:
Handbook of Indigenous Peoples’ Rights, s. 424-442
ISBN:
978-18-57-43641-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
Abingdon
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Folkrätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Postens nummer:
233318
Posten skapad:
2016-03-16 16:07
Posten ändrad:
2016-05-09 15:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007