transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Organ Transplantation in Sweden.

Författare och institution:
Michael Olausson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Transplantation, 100 ( 2 ) s. 251-5
ISSN:
1534-6080
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Postens nummer:
233315
Posten skapad:
2016-03-16 14:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007