transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vad är det att "sätta studenten i centrum"?

Författare och institution:
Pia Nykänen (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Lena Dafgård (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
NU2014, October 8-10, Umeå, Sweden.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Nyckelord:
administrativ tolkning; didaktisk tolkning; ”effektivitetstolkning”; lärande; lärandecentrerat; perspektiv; studentcentrerat; studentperspektiv
Postens nummer:
233307
Posten skapad:
2016-03-16 14:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007