transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

I gränslandet mellan hem och institution: boende för psykiskt funktionshindrade då och nu

Författare och institution:
Gunilla Framme (Institutionen för socialt arbete); Anette Skårner (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Petersson Frida, Davidsson Tobias (red) Social exkludering, perspektiv, process, problemkonstruktion, s. 113-138
ISBN:
978-91-44-10982-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2016
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
233255
Posten skapad:
2016-03-15 15:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007